Djali Hallall – tregime Islame për fëmijë

CHF7.00

S’ka stok

Në këtë libër do të hasni në nëntëmbdhjetë tregime, prej të cilave shtatë janë tregime origjinale të autorit, ndërsa tjerat janë të përmbledhura nga libra e revista të nënqiellit islam. Shpresoj se do të jetë kënaqësi e madhe për të rinjtë tanë, por edhe kënaqësi më e madhe për prindërit e tyre që përmes leximit të kësaj përmbledhje tregimesh të shkurtëra do të mund të përfitojnë shumë në fushën e etikës dhe moralit për çka aq shumë ka nevojë brezi i ri sot.

Titulli: Djali Hallall – tregime Islame për fëmijë
Autorë: Dhulkarnejn Vardari
Për Botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktorë: Husamedin Abazi
Recensent: Ymer Musa
Redaktor letrar: Zeqirja Ibrahimi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edi Agagjushi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Ilustrimet: Smajo Musoviq
Përgaditje kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Logos – A

Në këtë libër do të hasni në nëntëmbdhjetë tregime, prej të cilave shtatë janë tregime origjinale të autorit, ndërsa tjerat janë të përmbledhura nga libra e revista të nënqiellit islam.

Shpresoj se do të jetë kënaqësi e madhe për të rinjtë tanë, por edhe kënaqësi më e madhe për prindërit e tyre që përmes leximit të kësaj përmbledhje tregimesh të shkurtëra do të mund të përfitojnë shumë në fushën e etikës dhe moralit për çka aq shumë ka nevojë brezi i ri sot.

Përmbajtja e librit:

Sikur të ishte në rrugë të keqe, Drita, Djali Hallall, Të ndahemi që në dynja, Na mjafton kënaqësia e Allahut, Ki frikë nga Allahu, Nuk kam mend, Shalqini i idhët, Druvari, Kuleta, E vërteta me emrin vdejke, Drejtësia dhe rrespekti, Këpucët, Pjata prej plastike, Këpucët, Lopa e verdhë, Mjekrra e priftit, Detyra e robërisë, Shishet e syçakërrmit, Po të thonin se është deve.

Kategoritë

Djali Hallall – tregime Islame për fëmijë

CHF7.00