Djaloshi guximtar Aliu radijallahu anhu

CHF4.00

5 stok

Djaloshi guximtar Aliu radijallahu anhu është një përshkrim i shkurtë i jetës së Kalifit të katërt të muslimanëve.

Titulli: Djaloshi guximtar Aliu radijallahu anhu
Autor: M. S. Kayani, Hurem Murad
Recensentë: Taxhudin Ibahimi
Redaktor gjuhësor: Xhevat Xhoxhaj
Përgaditja kompjuterike: HATT – design
Botues: Zëri Islam – Prizren
Shtypi: Focus – Prishtinë, Shkup

Djaloshi guximtar Aliu radijallahu anhu është një përshkrim i shkurtë i jetës së Kalifit të katërt të muslimanëve.

Kategoritë

Djaloshi guximtar Aliu radijallahu anhu