Doktrina e shtetit në Islam, Pozita, karakteristikat, struktura, qëndrimi ndaj demokracisë, pluralizmi, femrës dhe jomuslimanët

CHF15.00

50 stok

Ky libër është shprehje e kuptimit të rrymës mesatare të Islamit në këtë aspekt të rëndësishëm: aspekti i Shtetit në Islam.

Titulli: Doktrina e shtetit në Islam, Pozita, karakteristikat, struktura, qëndrimi ndaj demokracisë, pluralizmi, femrës dhe jomusliman
Autor: Jusuf Kardavi
Përkthyes nga gjuha arabe: Eljesa Mahmudi
Recesentë: bashkim Aliu
Lektor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Numri i faqeve: 340
Formati: A5
Botues: Shtëpia Botues Furkan ISM

Ky libër është shprehje e kuptimit të rrymës mesatare të Islamit në këtë aspekt të rëndësishëm: aspekti i Shtetit në Islam.
Cila është pozita e tij?, Cila është dispozita e themelimit të tij?, Cilatjanë karakteristikat dalluese të tij?, Cila është qenia (struktura) e tij?, A është ai shtet qytetar, i cili i përmbahet Islamit, apo është shtet teokratik, fetar, klerikal?, Si u përgjigjemi atyre që pretendojnë se ai është shtet fetar, që gjykon me të drejtën hyjnore (autorizimin hyjnor)?, Cili është qëndrimi i tij ndaj pluralizmit, demokracisë, femrës dhe jomuslimanëve?, A i lejohet cilitdo grupacioni islam që të marrë pjesë në pushtet në shtetin sekularist?

Dhe çështje të tjera të ndjeshme dhe të rëndësishme. Shpresoj që, me këto kapituj të shkruar, kemi hedhur pak dritë në këtë çështje madhore, jemi përgjigjur ndaj disa dyshimeve dhe kemi sqaruar gëndrimin mesatar ndërmjet pasivistëve dhe injoruesve.

Përveç kësaj, kam shkëputur edhe diçka që kam shkruar më parë në librat e tjerë dhe posaçërisht në pjesën e dytë të librit tim “Fetva bashkëkohore”, e ndoshta konfirmimi i këtyre fetvave në doktrinën politike këtu është më e drejtë dhe më prioritare.

Kategoritë

Doktrina e shtetit në Islam, Pozita, karakteristikat, struktura, qëndrimi ndaj demokracisë, pluralizmi, femrës dhe jomuslimanët