Duatë e Namazit në frymën e Hadithit

CHF4.00

S’ka stok

Karakteristik e këtij libri është lutjet të cilat përmblidhen janë të nxjerra nga burimet autentike të Islamit, gjegjësisht Sunneti i Profetit Muhamded s.a.v.s.. si deh fakti që çdo lutje tregohet se kur duhet të lexohet: para, gjatë ose pas namazit.

Category:

Titulli: Duatë e Namazit në frymën e Hadithit
Autorë: Abdullah Seraxhudin
Përkthyes nga Arabishtja: Xhevahir Rashiti
Redaktoi dhe krahasoi me origjinalin: Bekim Sulejmani
Redaktor gjuhësor: Ahmed R. Ramadani
Botues: Asr – Tetovë
Marrë nga vepra: ” Es – Salatu fil-Islam ” ( menziletuha fid-din, fadailuha, atharuha ve adabuha )

Kemi kënaqësin që para jush të paraqesim këtë libër të vogël e modest për nga numri i faqeve, por të madh dhe mjaft domëthënës për nga përmbajtja, ngase libri përmbledh lutjet ( duatë ) e shtyllës së besimit – namazit, lutje këto që janë më se të domosdoshme për një besimtar musliman, duke iu referuar fjalëve të Muhamedit s.a.v.s. : ” Duaja është truri i ibadetit ”

Karakteristik e këtij libri është lutjet të cilat përmblidhen janë të nxjerra nga burimet autentike të Islamit, gjegjësisht Sunneti i Profetit Muhamded s.a.v.s.. si deh fakti që çdo lutje tregohet se kur duhet të lexohet: para, gjatë ose pas namazit.

Kategoritë

Duatë e Namazit në frymën e Hadithit

CHF4.00