Durimi dhe mirënjohja

CHF5.90

S’ka stok

Ky libër u shkrua për të nxjerr në pah nevojën urgjente e të pasurit durim dhe për të shpjeguar që lumturia e jonë në këtë jetëdhe shpëtimi i jonë në botën tjetër varet nga durimi ynë. Ky libër është i mbushur me të mira dhe lexuesi do të përfitojë nga këshillimi dhe mësimet që dalin nga ky libër.

Titulli: Durimi dhe mirënjohja
Autorë: Ibën Kajim el-Xhevzijje
Për botuesin: Bekir Halimi
Përkthyes: Shuajb ibn Abdul-Vehab el-Buhari
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor profesional: Enver Azizi
Redaktor gjuhësor: Redaksia Nun
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili

Ky libër u shkrua për të nxjerr në pah nevojën urgjente e të pasurit durim dhe për të shpjeguar që lumturia e jonë në këtë jetëdhe shpëtimi i jonë në botën tjetër varet nga durimi ynë. Ky libër është i mbushur me të mira dhe lexuesi do të përfitojë nga këshillimi dhe mësimet që dalin nga ky libër.

Kategoritë

Durimi dhe mirënjohja

CHF5.90