Durimi në Kur’anin fisnik

CHF9.60

9 stok

Numri i madh i vyrtiteve janë të përfshira me durim. Prandaj, kur në një rast e kanë pyetur të Dërguarin Salallahu alejhi ve selem për imanin (besimin) është përgjigjur: Ai është durimi sepse imani më së tepërmi shprehet përmes durimit.

Category:

Titulli: Durimi në Kur’anin fisnik
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përktheu: Bexhet Jashari
Recensent: Rufat sherifi
Lektorë: Agim Avdiu
Faqosja Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Furkan ISM
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Numri i madh i vyrtiteve janë të përfshira me durim. Prandaj, kur në një rast e kanë pyetur të Dërguarin Salallahu alejhi ve selem për imanin (besimin) është përgjigjur: Ai është durimi sepse imani më së tepërmi shprehet përmes durimit.
Durimi nuk është nga virtytet sekondare, e as nga ato pasuese, por ai është domosdoshmëri e njeriut përmes së cilës ai ngrihet në aspektin fizik dhe në ate psiqik, me qëllim që të bëhet i lumtur si individualisht, gjithashtu edhe kolektivisht. Nuk mundë të realizohet shpresa në këtë botë, e as të plotësohen dëshirat, e as që puna do të kishte mund të jetë e frytshme, përveç se me durim, andaj kush bën durim do të korrë sukses.

Kategoritë

Durimi në Kur'anin fisnik