Dyzet Net, pjesa e dytë

CHF21.00

2 stok

Në librin e tij Dyzet Net, pjesa e dytë autori orvatet të mbajë një vazhdimësi në të kuptuarit e lezetshëm të Kur’anit, duke filluar me mrekullinë e përhershme të Kur’anit për çdo kohë dhe për secilin, interpretimin dhe përkthimin e tij në gjuhët e ‘’momentumit ‘’ dhe ndikimin mbi kulturën dhe terbijen islame, e sidomos përgatitjes për të kuptuar rëndësinë e Fjalës së Zotit.

Titulli: Dyzet Net, pjesa e dytë
Autorë: Metin Izeti
Botues: Logos – A
Biblioteka: Elif
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Edib Agagjyshi
Redaktor gjuhësor: Shkëlzen Halimi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print

Në librin e tij Dyzet Net, pjesa e dytë autori orvatet të mbajë një vazhdimësi në të kuptuarit e lezetshëm të Kur’anit, duke filluar me mrekullinë e përhershme të Kur’anit për çdo kohë dhe për secilin, interpretimin dhe përkthimin e tij në gjuhët e ‘’momentumit ‘’ dhe ndikimin mbi kulturën dhe terbijen islame, e sidomos përgatitjes për të kuptuar rëndësinë e Fjalës së Zotit.

Autori me mjeshtri i rreket problematikës së mrekullisë së Kur’anit, si hyrje për vet tekstin, por po ashtu edhe si hyrje pe¨r leximin dhe dëgjimin e tekstit të shenjtë. Është shumë interesant fillimi i ligjëratave nga ‘’fundi’’ i sureve të Kur’anit, që ka një hikmet që buron nga urtësia e Fjalës së Zotit dhe sunnetit të Muhamed Mustafasë, por duhet pyetur pse : sepse si duket dëshiron ta përgatisë njeriun, besimtarin që të mos shastiset nga ‘’dridhjet’’ e tokës dhe ngritjes përpjetë-atje lartë. Libri në fjalë është mjaft i qartë dhe i kapshëm për lexuesin. Si i tillë ai pasuron bibliotekën e lexuesve shqiptarë.

Kategoritë

Dyzet Net, pjesa e dytë