Dyzet Net, pjesa e tretë

CHF21.00

3 stok

Autori në këtë vepër ka përmbledhur ligjëratat e tij mbi komentimin e disa kaptinave të fundit kura’nore. Libri në fjalë është mjaft i qartë dhe i kapshëm për lexuesin. Si i tillë ai pasuron bibliotekën e lexuesve shqiptarë.

Titulli: Dyzet Net, pjesa e tretë
Autorë: Metin Izeti
Botues: Logos – A
Biblioteka: Elif
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Edib Agagjyshi
Redaktor gjuhësor: Nazif Zejnullahu
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print

Autori në këtë vepër ka përmbledhur ligjëratat e tij mbi komentimin e disa kaptinave të fundit kura’nore. Libri në fjalë është mjaft i qartë dhe i kapshëm për lexuesin. Si i tillë ai pasuron bibliotekën e lexuesve shqiptarë.

Vëllimi i tretë i librit Dyzet net i përmban dyzet ligjëratat e mbajtura në hapësirat e Fondacionit Throni, duke fillu ar nga sureja el-Adijat e deri tek sureja ed-Duha dhe është vazhdë e dy librave të botuar më herët me po të njëjtin titull.

Kategoritë

Dyzet Net, pjesa e tretë