E drejta familjare në islam

CHF18.90

9 stok

Libri në fjalë, duke ngërthyer në brendinë e vet një thesar tepër të vlefshëm të dispozitave islame, shtjellon problemet e fejesës, te martesës si dhe shkurorzimit sipas parimeve të mirfillta islame, dhe  është një libër që i përket literaturës së shkencës së fikhut-Hanefi.

Titulli: E drejta familjare në islam
Autor: Fahrudin Ebibi, Irfan Abazi, Taxhedin Bislimi & Jusuf Zimeri
Redaktorë: Rexhep Nuredini
Recenzues: Isa Ismaili & Jahja Ibrahimi
Lektor: Besim Muhamedi
Korrektor: Avni Halimi
Përgaditja komjuterike: Jusuf Saliu
Shtyp: Print ISM-Shkup

Libri në fjalë, duke ngërthyer në brendinë e vet një thesar tepër të vlefshëm të dispozitave islame, shtjellon problemet e fejesës, te martesës si dhe shkurorzimit sipas parimeve të mirfillta islame, dhe  është një libër që i përket literaturës së shkencës së fikhut-Hanefi.

Libri është i ndarë në pesë kapituj:

Retrospektivë e shkurtë në martesën e shoqërive joislame
Fejesa në islam
Martesa në Islam
Shkurorëzimi në islam
Edukimi i fëmijëve

Kategoritë

E drejta familjare në islam