E vërteta e hidhur

CHF11.90

9 stok

Disa njerëz e kalojnë jetën ashtu siç kalon pastruesi i rrugëve përpara dyqaneve të floririt, pa i hedhur sytë nga stolitë e shndritshme, pasi nuk i interesojnë ato sende, ose siç kalon puntori me mëditje nëpër arat e mbjella e të mbushura me prodhim dhe fruta plot, që nuk mendon përveçse të marrë vetëm mëditjen e tij.

Titulli: E vërteta e hidhur
Titulli i origjinalit: El-Hakk el-mur‘r
Autor: Muhamed Gazali
Përkthyes nga Arabishtja: Lavdrim Hamja
Recensentë: Muhamed B. Sytari, Hasan Baftijari
Redaktor: Edlira Boriçi
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan ISM

Disa njerëz e kalojnë jetën ashtu siç kalon pastruesi i rrugëve përpara dyqaneve të floririt, pa i hedhur sytë nga stolitë e shndritshme, pasi nuk i interesojnë ato sende, ose siç kalon puntori me mëditje nëpër arat e mbjella e të mbushura me prodhim dhe fruta plot, që nuk mendon përveçse të marrë vetëm mëditjen e tij.

Ecja nëpër tokë püer studimin e jetës është rruga e besimit në Allah dhe takimit me Të. Patjetër duhet të notojmë në dallgët e jetës dhe të njihemi me rrymat e saj, baticën e zbaticën, brigjet dhe shkaqet e mbytjes e të shpëtimit…..

Eksperienca në jetë, aftësia për të zotëruar atë dhe nënshtrimi i saj në shërbim të Zotit, është besim dhe punë e devotshme.

Sa e ulët është mendja e mpitë, mendimi i ngushtë dhe kultura e cektë. Ka popuj, të cilët i përkasin Kur’anit dhe nuk e dine se ai është libër jete, nuk përfitojnë prej university, përveç ashtu siç përfiton i verbëri nga rrezet e diellit. Sa here që njerëz të tillë i kam takuar në fushat e thirrjes më ngushtohej fryma dhe më vinte keq për fenë dhe të ardhmen e saj, kjo për shkak të injorancës së tyre të thellë apo asketizmit të tyre të ftohtë.

Kategoritë

E vërteta e hidhur