Ebu Hanife Nuaman bin Thabit Prijësi i juristëve islam

CHF12.00

1 stok

“Ky burrë Vërtetë Ebu Hanifja është njeriu më i dijshëm i umetit rreth asaj që ka ardhur nga Allahu dhe i Dërguari i tij. ” Jahja Iben Seid el-Katani

Category:

Titulli: Ebu Hanife Nuaman bin Thabit Prijësi i juristëve islam
Autori: Vehbi Sulejman Gavoçi
Përktheu: Kujtim Mirzo
Recensentë: Studentë të specializuar në lëmin e hadithit
Redaktura gjuhësore: Arsim Jonuzi
Faqosja dhe kopertina: Lulzim Aziri

“Ky burrë Vërtetë Ebu Hanifja është njeriu më i dijshëm i umetit rreth asaj që ka ardhur nga Allahu dhe i Dërguari i tij. ” Jahja Iben Seid el-Katani

Thoshin: “Ebu Hanifen Allahu e stolisi me fikh, dituri, bujari, dorëdhënie dhe me moral të Kuranit Fisnik. ” Imam ebu Jusufi

“Ebu Hanifia ishte shume besnik. I jepte perparesi kenaqesise se Allahut para cdo gjeje. Nese shpatat e goditnin ate per qe ta braktise dicka qe ishte duke e bere per Allah, do t’i duronte ato.” Veki’a Ibnul Xher-rah, mësuesi i imam Shafiut

“Vërtetë Ebu Hanifja ishte ne një pozitë të lartë të dijes, devotshmërisë, asketizmit dhe alturizmit të ahiretit, saqë askush nuk munde ta përceptojë atë.U rrah me kamxhik që të behet ndihmësi i Mensurit por ai nuk e pranojë atë ” Imam Ahmed Iben Hanbeli

“Çdonjëri që ka studiuar shkencën e fikhut ka pas nevojë për Ebu Hanifen dhe nuk janë ngritur gratë kundër ndonjë njeriu më të mencur se sa ndaj Ebu Hanifes” Imam Shafiu

Kategoritë

Ebu Hanife Nuaman bin Thabit Prijësi i juristëve islam