Ebu Hanifja dhe Ebu Jusufi – jeta dhe vepra

CHF6.00

38 stok

Në këtë libër të vogël por mjaft të begatshëm të cilën e ka përgaditur dijetari i madh Mevdudi mund të mësojmë disa ngjarje nga jeta dhe veprimtaria e këtyre dy dijetarëve islam të cilët tërë jetën e vet ia kushtuan zgjidhjes së problemeve islame.

Category:

Titulli: Ebu Hanifja dhe Ebu Jusufi – jeta dhe vepra
Autor: Ebul Ala EL-Mewdudi
Püerkthyes: Dr. Selim Sylejmani
Editor: Lulzim Lecaj
Redaktor: Avni Aliu
Korrektor: Ridvan Bunjaku
Realizimi kompjuterik: Ridvan H. Bunjaku
Shtypi: Drita press- Gjilan

Në këtë libër të vogël por mjaft të begatshëm të cilën e ka përgaditur dijetari i madh Mevdudi mund të mësojmë disa ngjarje nga jeta dhe veprimtaria e këtyre dy dijetarëve islam të cilët tërë jetën e vet ia kushtuan zgjidhjes së problemeve islame.

Kategoritë

Ebu Hanifja dhe Ebu Jusufi - jeta dhe vepra