Edhe gratë i shtypin gratë

CHF14.90

9 stok

Njerëzit pandehin se vetëm burrat i shtypin gratë. Por ja që edhe vetë gratë i shtypin gratë. Këtë mos e harro! Zullumqarë nuk janë vetëm burrat apo vetëm gratë. Zullumqari , qoftë burrë apo grua, eshtë zullumqar. Edhe nëse e di se do ta qaj përgjatë gjithë jetës, nuk do ta bëj të qajë bashkëshorten e tij. Për më shumë lexo librin …..

Category:

Titulli: Edhe gratë i shtypin gratë
Titulli i origjinalit: Kadinlari kadinlar da eziyor
Autore: Emine Shenlikoglu
Përktheu: Fatmir Sulaj
Redaktor: Bujar Vërbovci
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgaditi për shtyp: Fatos Beqiri
Shtypi: Focus Print
Botues: Sira, Prishtinë, 2017

Njerëzit pandehin se vetëm burrat i shtypin gratë. Por ja që edhe vetë gratë i shtypin gratë. Këtë mos e harro! Zullumqarë nuk janë vetëm burrat apo vetëm gratë. Zullumqari , qoftë burrë apo grua, eshtë zullumqar. Edhe nëse e di se do ta qaj përgjatë gjithë jetës, nuk do ta bëj të qajë bashkëshorten e tij. Për më shumë lexo librin …..

Kategoritë

Edhe gratë i shtypin gratë