Edukimi i fëmijëve, me shembuj praktik për moshat e ndryshme

CHF7.90

S’ka stok

Fëmijët janë investimi ynë më i madh.Është mjerim kur një numër i madh i prindëve harxhojnë më shumë kohë, energji dhe para për gjërat e ndryshme materiale e jo për fëmijët e tyre. Fëmijët tanë duhet ti shohim si burra apo gra të ardhëshme dhe duhet ta kemi të qartë se koha e kaluar me ta nuk është e kotë. Fëmijët tanë janë amanet nga All-llahu Madhërishëm. Ai na besoi dhe ne jemi përgjegjes për detyrën e besuar si e kemi kryer, si dhe për atë  se i a e kemi ruajtur amanetin e dhënë.

Category:

Titulli: Edukimi i fëmijëve, me shembuj praktik për moshat e ndryshme
Autore: Dr. Ekrem Beshir & Dr. Muhamed Beshir
Perktheu nga gjuha boshnjake: Behxhet JASHARI
Redaktor gjuhesor: Namir LAPARDHAJA
Korrektor:Agim ABAZI
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf SALIU
Botues: Furkan ISM

Fëmijët janë investimi ynë më i madh.Është mjerim kur një numër i madh i prindëve harxhojnë më shumë kohë, energji dhe para për gjërat e ndryshme materiale e jo për fëmijët e tyre. Fëmijët tanë duhet ti shohim si burra apo gra të ardhëshme dhe duhet ta kemi të qartë se koha e kaluar me ta nuk është e kotë. Fëmijët tanë janë amanet nga All-llahu Madhërishëm. Ai na besoi dhe ne jemi përgjegjes për detyrën e besuar si e kemi kryer, si dhe për atë  se i a e kemi ruajtur amanetin e dhënë.

Përmbajtja e librit:

Studimi i vetvetes, Gjatë fëmijërisë sime dhe moshës rinore, Si prind, Shembuj nga sjelljet pozitive dhe negative të prindërve, Komentet pozitive dhe ato negative, Reagim ndaj shprehjeve mosrespektuese, Turpi (haja’), Miqtë dhe njerëzit e afërt, Formimi i stilit pozitiv të jetës, Teknika, Tregoji, mësoje dhe ushtroje, Ta kuptosh fëmijën tënd, Vrojtim i kujdesshëm, Reagimi ndaj pengesave, Faktorët kyç që ndikojnë në personalitetin e fëmijës, Ambienti familjar, Pozita e fëmijës në familje, Metodat e ushtrimeve, Ta ndërlidhësh fëmijën me All-Ilahun e Madhërishëm, Mëshira, mirësia dhe butësia, T’i mësojmë ata për të respektuar, Inkurajimi dhe të theksuarit e sjelljeve pozitive, Gjërat të bëhen hap pas hapi dhe të merret parasysh mosha e fëmijës, Të komunikohet në mënyrë të qartë dhe efektive, Të filluarit me pyetje, Të filluarit me dhënien e shembujve, Duke përdorur mendjen dhe logjikën e shëndoshë, Të lejohen fëmijët që t’i shprehin ndjenjat që kanë dhe ta ndani lumturinë dhe dhembjen e tyre, Dëgjim aktiv, Çdo person është përgjegjës për atë që vepron, Veprat e mira i zhdukin veprat e këqija, Të përsëriten urdhrat dhe të jemi të denjë, Të gjenden alternativa të përshtatshme, Të shfrytëzohen shembuj nga mjedisi i tyre, Favorizimi nuk është i lejuar, Të jemi konciz dhe të urtë atëherë kur fëmijën e mësojmë për çështjet e fesë, Të ndihmohet fëmija që të zhvillojë aftësitë dhe shkathtësitë, Të konsultohemi më fëmijët tanë
Të mbahet premtimi çdo herë, Të preken shpirtrat dhe të zgjohet ndërgjegjja e tyre, Të realizohen shëtitje të përbashkëta me fëmijët ku do të zgjohet dhe do të përparojë ana shpirtërore e tyre, Të mos akuzojmë në mënyrë të drejtpërdrejtë, Të zgjidhet më e vogla nga dy të këqijat, Të shfrytëzohet rasti, Të ilustrohen pasojat në mënyrë figurative, Të shfrytëzohet qasja e tërësisë, Të kontrollohet hidhërimi, T’u mësojmë fëmijëve se ç’është turpi (haja’), Të mos i detyrojmë fëmijët që të vazhdojnë aty ku ne kemi mbetur etj…..

Kategoritë

Edukimi i fëmijëve, me shembuj praktik për moshat e ndryshme

CHF7.90