Ekstremizmi në emër të Islamit

CHF9.90

9 stok

Në këtë libër bëhet një hulumtim, fillimisht, rreth historikut të qasjeve ekstremiste dhe identifikimit të faktorëve të cilët ndikojnë në sjelljet e skajshme të individëve, në rastin tonë të ca grupeve muslimane, e që idenë dhe veprimtarinë e ushtrojnë përmes formave të dhunshme të radikalizmit dhe ekstremizmit.

Titulli: Ekstremizmi në emër të Islamit
Autor: Dr. Bashkim Aliu, Mr. Rejhan Neziri
Redaktura: Hfz. Mehas Alija
Lektura: . Mr. Elez Ismaili
Ballina: Xhemil Bajrami
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Unioni i Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër – UBISHZ, DAIGS

Në këtë libër bëhet një hulumtim, fillimisht, rreth historikut të qasjeve ekstremiste dhe identifikimit të faktorëve të cilët ndikojnë në sjelljet e skajshme të individëve, në rastin tonë të ca grupeve muslimane, e që idenë dhe veprimtarinë e ushtrojnë përmes formave të dhunshme të radikalizmit dhe ekstremizmit.

Meqë Islami, në bërthamën e tij, nuk njeh dhe nuk pranon asnjë lloj ekstremizmi, autorët e librit, në të njëjtën kohë, përpiqen që të ofrojnë zgjidhje dhe pikëpamje objektive, reale, të dashur dhe të arsyeshme në lidhje me atë se çfarë mund të ndikojë në zvogëlimin dhe mënjanimin e eskalimit të ekstremizmit në shoqerinë tonë në përgjithësi, e sidomos te të rinjtë shqiptarë muslimanë në veçanti.

Kategoritë

Ekstremizmi në emër të Islamit