POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)

Ekstremizmi në emër të Islamit

CHF9.90

10 stok

Në këtë libër bëhet një hulumtim, fillimisht, rreth historikut të qasjeve ekstremiste dhe identifikimit të faktorëve të cilët ndikojnë në sjelljet e skajshme të individëve, në rastin tonë të ca grupeve muslimane, e që idenë dhe veprimtarinë e ushtrojnë përmes formave të dhunshme të radikalizmit dhe ekstremizmit.

Titulli: Ekstremizmi në emër të Islamit
Autor: Dr. Bashkim Aliu, Mr. Rejhan Neziri
Redaktura: Hfz. Mehas Alija
Lektura: . Mr. Elez Ismaili
Ballina: Xhemil Bajrami
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Unioni i Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër – UBISHZ, DAIGS

Në këtë libër bëhet një hulumtim, fillimisht, rreth historikut të qasjeve ekstremiste dhe identifikimit të faktorëve të cilët ndikojnë në sjelljet e skajshme të individëve, në rastin tonë të ca grupeve muslimane, e që idenë dhe veprimtarinë e ushtrojnë përmes formave të dhunshme të radikalizmit dhe ekstremizmit.

Meqë Islami, në bërthamën e tij, nuk njeh dhe nuk pranon asnjë lloj ekstremizmi, autorët e librit, në të njëjtën kohë, përpiqen që të ofrojnë zgjidhje dhe pikëpamje objektive, reale, të dashur dhe të arsyeshme në lidhje me atë se çfarë mund të ndikojë në zvogëlimin dhe mënjanimin e eskalimit të ekstremizmit në shoqerinë tonë në përgjithësi, e sidomos te të rinjtë shqiptarë muslimanë në veçanti.

Kategoritë

Ekstremizmi në emër të Islamit