Emra për fëmijën tuaj

CHF8.90

S’ka stok

Pasi që Islami me një kujdes të jashtëzakonshëm i afrohet çdo faze të jetës tonë, atëherë mund të përfundojmë se Islami dëshiron që të na dërgojë sinjal se në të vërtetë, është i vetmi që meriton t’i përkushtohemi dhe t’i nënshtrohemi, dhe se duhet të jetë dhe të mbetet burimi i drejtimit, pritjes dhe shpresës tonë.

Titulli: Emra për fëmijën tuaj
Redaktor: Bashkim Avdiu, Bujar Vërbovci
Kopertina: Bashkim Mehani
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Botues: Sira – Prishtinë

Pasi që Islami me një kujdes të jashtëzakonshëm i afrohet çdo faze të jetës tonë, atëherë mund të përfundojmë se Islami dëshiron që të na dërgojë sinjal se në të vërtetë, është i vetmi që meriton t’i përkushtohemi dhe t’i nënshtrohemi, dhe se duhet të jetë dhe të mbetet burimi i drejtimit, pritjes dhe shpresës tonë.

Edhe pse në këtë libër do të paraqesim emra për fëmijën tuaj, prapëseprapë do të ndriçojë edhe mësimin e përgjithshëm islam dhe brengën e vërtetë ndaj njeriut në të gjitha segmentet e jetës së tij. Muhamedi a.s. ka thënë: ‘’Në ditën e kijametit ju do të thirreni me emrat e juaj dhe me emrat e prindërve tuaj’’.

Përmbajtja e librit:

1000 emra të bukur shqip, 2000 emra të përkthyer, 320 emra sahabësh, 99 emra të pëlqyer, rregulla dhe këshilla, etj,

Kategoritë

Emra për fëmijën tuaj

CHF8.90