Emrat e bukur të Allahut

CHF6.00

74 stok

Me Emrat e Bukur të Allahut, lidhen shume veprime tonat: Lidhet besimi jonë, njehsimi i Allahut me dashuri, me art, me një siguri të kulluar. Me Cilësitë e Allahut lidhet adhurimi, duke e përmendur Krijuesin vazhdimisht. Sa më e shpeshtë të jetë përmendja e Allahut (Dhikri) aq më shumë dhe më i pandërprerë do të jetë furnizimi prej Tij.

Category:

Titulli: Emrat e bukur të Allahut
Autor: Muhamed Muteveli Sharavi
Përkthyen nga origjinali: Sulejman Rrustemi, Eduard Thartori
Redaktor profesional: Mr. Sadik Mehmeti
Redaktor gjuhësor: Dr. Sevdail Demiri
Përgatiti për shtyp: Bashkim Aydiu
Ballina: Dorlir Kraja
Shtypi: Fokus Print – Shkup
Për botuesin: LuLzim Lecaj
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame

Nën hijen e kuptimeve të emrave dhe cilësive madhështore të Allahut, për Allahun janë emrat më të bukur, e jo për dikë tjetër.

Për Allahun është gjuha e zemrës, gjuha e mendjes, gjuha e shpirtit, madje dhe gjuha e gjymtyrëve.

Gjuha e zemrës i flet Atij duke e njehsuar atë në besim. Gjuha e mendjes, i flet Atij duke medituar në krijimtarinë që ka bërë. Gjuha e Shpirtit i flet Atij, duke u kënaqur përherë me Të, ne çfarëdo gjendje që ndodhemi. Gjuha e gjymtyrëve i flet Atij duke vepruar urdhëresat e Tij dhe duke ndaluar nga çfarë ka ndaluar Ai. Sigurisht që ne çdo lëvizje të gjymtyrëve tona në kënaqësinë e Allahut, ka edhe bekimin e Tij.

Me Emrat e Bukur të Allahut, lidhen shume veprime tonat: Lidhet besimi jonë, njehsimi i Allahut me dashuri, me art, me një siguri të kulluar. Me Cilësitë e Allahut lidhet adhurimi, duke e përmendur Krijuesin vazhdimisht. Sa më e shpeshtë të jetë përmendja e Allahut (Dhikri) aq më shumë dhe më i pandërprerë do të jetë furnizimi prej Tij.

Kategoritë

Emrat e bukur të Allahut