Enciklopedia e sjelljeve dhe rregullave Islame

CHF41.00

8 stok

Ky libër nuk duhet të na mungojë , sepse është referenca më e mirë për edukimin e fëmijëve tanë. Dhe të gjithë ne preokupimin kryesor e kemi edukimin e fëmijëve.

Titulli: Enciklopedia e sjelljeve dhe rregullave Islame
Titulli në origjinal : Meusuatul abad el Islamije
Autori: Abdulaziz Bin Fet’hi Es-Sejid En-Neda Neda
Përktheu nga arabishtja: Sadush Tahiri
Lektor: Avni Avdiu
Redaktura teknike: Muhamed Bajrami
Botoi: Shtepia botuese Orinti

Fjala e vërtetë është vetëm fjala e Allahut të madhëruar. Edukata dhe sjellja më e mirë është ajo edukatë dhe sjellje që buron nga libri i tij. Edukatori më i mirë dhe interpretuesi më i mirë e kësaj edukate dhe norme sjelljejeje mbetet më i miri i njerëzimit, Profeti Muhamed a.s.
Ky libër është një eciklopedi e rrallë për botimet shqiptare, ku janë përmbledhur në të, të gjitha normat e sjelljes dhe të edukatës që duhet të këtë një besimtarë. Këtu na bëhet e qartë se si duhet të jetë sjellja jonë me Allahund he të dërguarin e tij. Se si duhet të jetë sjellja jonë në ibadete dhe adhurimi. Se si duhet të jetë sjellja jonë në sprovë dhe në mirësi.
Ky libër nuk duhet të na mungojë , sepse është referenca më e mirë për edukimin e fëmijëve tanë. Dhe të gjithë ne preokupimin kryesor e kemi edukimin e fëmijëve.

Kategoritë

Enciklopedia e sjelljeve dhe rregullave Islame