Endelusi, përkujtim dhe vërejtje

CHF12.00

4 stok

Në librin Endelusi – përkujtim dhe vërejtje, autori na ofron një skenë mjaft reale të periudhave të ndryshme të administrimit musliman në Spanjë dhe ajo jo vetëm për të mos e harruar atë që ndodhi me muslimanët e Spanjës, por edhe për atë se Endelusi duhet të mbahet mend edhe për shkak të ardhmërisë.

Titulli: Endelusi, përkujtim dhe vërejtje
Autori: Abdusamed Bushatliq
Përkthyes: Behxhet Jashari
Për botuesin: Arben Idrizi
Redaktura shkencore: Driton Kelmendi
Redaktura gjuhësore: E. Bakollari
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Klubi studentor – Shkup

Në librin Endelusi – përkujtim dhe vërejtje, autori na ofron një skenë mjaft reale të periudhave të ndryshme të administrimit musliman në Spanjë dhe ajo jo vetëm për të mos e harruar atë që ndodhi me muslimanët e Spanjës, por edhe për atë se Endelusi duhet të mbahet mend edhe për shkak të ardhmërisë.

Libri Endelusi – përkujtim dhe vërejtje, tani edhe në gjuhën shqipe, është një letërnjoftim i përafërt me periudhën tetë shekullore islame të Spanjës.

E jo vetëm kaq, por lexuesi duhet të dijë se cilët ishin ata që e ngritën dhe e përparuan këtë pjesë të Evropës, e cilët ishin ata që e rrënuan, madje Islami nuk ka ardhur për të rrënuar… Islami nuk është fe e cila e kufizoi njeriun ndonjëherë, e as që e izoloi atë vetëm rreth faltores – xhamisë, që të mos i kushtojë kujdes botës materiale dhe gjithë asaj që ndodh në të, ose ta preokupojë me përgjërimet mistike.

Kategoritë

Endelusi, përkujtim dhe vërejtje