Ëndrra e Muhamedit a.s.

CHF4.00

S’ka stok

Në këtë libër do të flasim për hadithin që përmban një sërë këshillash dhe mësimesh të vleshme. Ai bën fjalë për një ëndërr të parë nga i Dërguari i Allahut a.s., të cilën ua tregoj shokëve të vet pas namazit të sabahut.

Category: Tags: , ,

Titulli: Ëndrra e Muhamedit a.s.
Titulli i origjinalit: El-Meuaidhu Es-Senijje fi Sherhi Ru’ja Hajril Berije
Autorë: Muhamed El-Hamud En-Nexhdi
Përktheu: Marcela Nuhu
Redaktoi: Kujtim Ereqi
Faqosja dhe kopertina: Dritan Senja
Përgaditi për botim: Naim Babasi
Boton: Alb-Books

Në këtë libër do të flasim për hadithin që përmban një sërë këshillash dhe mësimesh të vleshme. Ai bën fjalë për një ëndërr të parë nga i Dërguari i Allahut a.s., të cilën ua tregoj shokëve të vet pas namazit të sabahut.

Kategoritë

Ëndrra e Muhamedit a.s.

CHF4.00