Ëndrrat e te Derguarit te Allahut s.a.v.s.

CHF10.00

5 stok

Bota e ëndrrave me të vërtetë është e çuditshme dhe nxitëse. Zoti ynë i Lartëmadhëruar dhe i Lavdëruar, duke bërë fjalë për të Dërguarit në Librin e Tij flet edhe për vërtetësin e ëndrrave.
Allahu i Lartëmadhëruar në Kuran thotë: ” dhe kur ai (djali) arriti së bashku me të (me Ibrahimin) të angazhohet në punë, ai (Ibrahimi) tha: O djali im, unë kam parë (jam urdhëruar) në ëndërr të të pres ty, Ai tha: O babai im, vepro atë që të është urdhëruar, dhe ti do të më gjesh mua, nëse do Allahu, prej durimtarëve.

Titulli: Ëndrrat e te Derguarit te Allahut s.a.v.s.
Autori: Mexhdi Fet’hi Es-Sejjid
Perkthyesi: Behxhet Jashari
Për botuesin: Arben Idrizi
Redaktor fetar: Abdyl Fuga
Redaktura gjuhësore:Ermal Bega
Koperina: Doril Kraja
Botoi: Klubi Studentor

Bota e ëndrrave me të vërtetë është e çuditshme dhe nxitëse. Zoti ynë i Lartëmadhëruar dhe i Lavdëruar, duke bërë fjalë për të Dërguarit në Librin e Tij flet edhe për vërtetësin e ëndrrave.
Allahu i Lartëmadhëruar në Kuran thotë: ” dhe kur ai (djali) arriti së bashku me të (me Ibrahimin) të angazhohet në punë, ai (Ibrahimi) tha: O djali im, unë kam parë (jam urdhëruar) në ëndërr të të pres ty, Ai tha: O babai im, vepro atë që të është urdhëruar, dhe ti do të më gjesh mua, nëse do Allahu, prej durimtarëve.

Kategoritë

Ëndrrat e te Derguarit te Allahut s.a.v.s.