Etika Publike

CHF19.90

2 stok

Etika është degë e dijes që merret me parimet morale, është disiplinë që ndërlidhet me kulturën, edukatën dhe sjelljen. Etika merret me çështjet: si të jetojmë një jetë të mirë, cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë tona, ç’është gjuha e drejtë dhe e gabuar. Ky libër ju shërben studentëve të shkencave politike, administratës publike, shkencave sociale por edhe të gjithë atyre të cilët duan të njihen me këtë fushë studimore.

 

 

Autori:Ali Pajaziti

Shtëpia botuese:Logos-A

Botuesi:Adnan Ismaili

Kryeredaktor:Husamedin Abazi

Redaktor biblioteke:Ali Pajaziti

Redaktor gjuhësor:Rexhep Zllatku

Redaktor artistik dhe disenji:Edib Agagjyshi

Redaktor teknik:Naser Fera

Etika është degë e dijes që merret me parimet morale, është disiplinë që ndërlidhet me kulturën, edukatën dhe sjelljen. Etika merret me çështjet: si të jetojmë një jetë të mirë, cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë tona, ç’është gjuha e drejtë dhe e gabuar. Ky libër ju shërben studentëve të shkencave politike, administratës publike, shkencave sociale por edhe të gjithë atyre të cilët duan të njihen me këtë fushë studimore.

 

Kategoritë

Etika Publike

CHF19.90

Add to Cart