Etika Publike

CHF19.90

2 stok

Etika është degë e dijes që merret me parimet morale, është disiplinë që ndërlidhet me kulturën, edukatën dhe sjelljen. Etika merret me çështjet: si të jetojmë një jetë të mirë, cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë tona, ç’është gjuha e drejtë dhe e gabuar. Ky libër ju shërben studentëve të shkencave politike, administratës publike, shkencave sociale por edhe të gjithë atyre të cilët duan të njihen me këtë fushë studimore.

 

 

Autori:Ali Pajaziti

Shtëpia botuese:Logos-A

Botuesi:Adnan Ismaili

Kryeredaktor:Husamedin Abazi

Redaktor biblioteke:Ali Pajaziti

Redaktor gjuhësor:Rexhep Zllatku

Redaktor artistik dhe disenji:Edib Agagjyshi

Redaktor teknik:Naser Fera

Etika është degë e dijes që merret me parimet morale, është disiplinë që ndërlidhet me kulturën, edukatën dhe sjelljen. Etika merret me çështjet: si të jetojmë një jetë të mirë, cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë tona, ç’është gjuha e drejtë dhe e gabuar. Ky libër ju shërben studentëve të shkencave politike, administratës publike, shkencave sociale por edhe të gjithë atyre të cilët duan të njihen me këtë fushë studimore.

 

Kategoritë

Etika Publike