Farabiu – Qyteti i virtytshëm, pjesë filozofike

CHF5.90

11 stok

Në librin Qyteti i virtytshëm, Farabiu argumenton se shteti i përkryer është si trupi, që paraqet një unitet. Individët, që janë si organet, duhet t’i kryejnë detyrat në përputhje me specializimet përkatëse.

Titulli: Farabiu – Qyteti i virtytshëm, pjesë filozofike
Titulli i origjinalit: Farabi – El Medinetü’l-Fadila ( Erdemli Şehir )
Autorë: Husejni Ismail Mekki
Përkthimi: Ali Pajaziti, Sumejja Pajaziti
Biblioteka: Divan
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Milazim Krasniqi
Redaktor gjuhësor: Edison Çeraj
Redaktor artistik dhe disajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikqyrës i shtypit: Kemail Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Logos – A

Në librin Qyteti i virtytshëm, Farabiu argumenton se shteti i përkryer është si trupi, që paraqet një unitet. Individët, që janë si organet, duhet t’i kryejnë detyrat në përputhje me specializimet përkatëse.

Filozofia e Farabiut shpërfaqet në përpjekjen për të arritur virtytet dhe të vërtetën. Farabiu u njoh si mësues i dytë (Magister secundus), ngase i pari konsiderohej Aristoteli. Ai u shndërrua në referencë të kohës dhe shekujve në vijim.

Kjo vepër iu shërben studiuesve të shkencave politike, sociale, filozofike etj., por edhe dashamirëve të librit në përgjithësi. Mund të thuhet se libri në fjalë është manual për çdo udhëheqës.

Kategoritë

Farabiu - Qyteti i virtytshëm, pjesë filozofike