Fëmijët e tabletit

CHF9.90

9 stok

“FËMIJËT E TABLETIT – Metoda psikologjike të kohës për fëmijët e kohës”, të autorit turk Ramazan Şimşek, përkthyer nga Ali Pajaziti. Ky libër përbën një nga veprat e tij referencë lidhur me kujdesin prindëror dhe psikologjinë fëmijërore.

Sipas autorit, edukimi i fëmijës nuk fillon me mësuesin e mirë, por me prindërit e mirë, pra, familja përbën shkollën më të rëndësishme të jetës. Konsiderojmë që libri duhet lexuar nga çdo prind dhe duhet të jetë në bibliotekën e çdo familjeje.

Titulli: Fëmijët e tabletit
Autor: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor Biblioteke: Muhamed Jashari
Redaktor Gjuhësor: Edison Çeraj
Mbikqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Redaktor Teknik: Naser Fera
Shtypi: Focus Print

“FËMIJËT E TABLETIT – Metoda psikologjike të kohës për fëmijët e kohës”, të autorit turk Ramazan Şimşek, përkthyer nga Ali Pajaziti. Ky libër përbën një nga veprat e tij referencë lidhur me kujdesin prindëror dhe psikologjinë fëmijërore.

Sipas autorit, edukimi i fëmijës nuk fillon me mësuesin e mirë, por me prindërit e mirë, pra, familja përbën shkollën më të rëndësishme të jetës. Konsiderojmë që libri duhet lexuar nga çdo prind dhe duhet të jetë në bibliotekën e çdo familjeje.

Kategoritë

Fëmijet e tabletit

Fëmijët e tabletit