Femra nën mbrojtjen e Islamit

CHF6.00

22 stok

Mbi pikëpamjen islame të problemit të femrës shpesh është folur, nganjëherë në mënyrë objektive me të gjitha elementet e së vërtetës të bazuar në Kur’anin Famëlartë, kurse nganjëherë edhe me qëllim të keq. Shumë teori krishtere kanë pasur qëllim studimi këtë temë.

Titulli: Femra nën mbrojtjen e Islamit
Autor: Lais Lamya’el-Faruqi, Muhammed Xh. Bahonari, Muhammed Sharif
Përkthyes: Dr. Selim Sylejmani
Redaktor: Lulzim Lecaj
Redaktura gjuhësore: Dr. Selim Sylejmani
Përgaditja kompjuterike: Burim Bunjaku
Botim privat

Mbi pikëpamjen islame të problemit të femrës shpesh është folur, nganjëherë në mënyrë objektive me të gjitha elementet e së vërtetës të bazuar në Kur’anin Famëlartë, kurse nganjëherë edhe me qëllim të keq. Shumë teori krishtere kanë pasur qëllim studimi këtë temë.

Për ç‘arsye disa janë përpjekur që femrën islame ta prezentojnë si martire, të izoluar me shumë rregulla dhe e cila vuan e izoluar dhe e papërfillur? Një gjë është pa dyshim evidente: shumë njerëz kanë frikë nga qëndrimi progresiv islam kur kemi të bëjmë me femrën. Kurani Famëlartë e ka shpallur barabarësinë e mashkullit dhe femrës, gjersa në shumë vende krishtere kjo çështje është akoma aktuale dhe pret zgjidhje të drejtë: “Die asnjërit prej jush nuk do t’ia zhdukë mundin e tij, as mashkullit as femrës – ju jeni njëri nga tjetri. ” (3:195).

Kurani femrën e shikon si pjesëtare  shembullore dhe nuk bën kurrëfarë dallimi mes mashkullit dhe femrës. Roli i saj në shoqëri është i ndershëm, ajo paraqet zemrën e bashkësisë (ymmetit) islame. Mjafon të potencohet qëndrimi Islam se “Xhenneti ndodhet nën këmbët e nënës “, për të kuptuar ç’vend me rëndësi islami i dedikon femrës.

Kategoritë

Femra nën mbrojtjen e Islamit