Fetva 1

CHF19.90

S’ka stok

Libri shtjellon çështjet rreth:

Titulli: Fetva 1
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktorë: Nusret Abazibra, Almedin Ejupi
Redaktor letrar: Arjan Koçi
Dizajni: Argjend Xhelili
Përgaditja kompjuterike: Jeton Svirca
Botues: Krenaria

Libri shtjellon çështjet rreth:

Akides
Adhurimeve (Namazi, Zekati, Agjërimi, Haxhi, Kurbani, Kur’ani etj.)
Transaksioneve (Muamelat)
Familjes
Trashëgimisë
Disa çështjeve bashkëkohore (p.sh. Përdorimi i alkoolit medicinal etj.)

Kategoritë

Fetva 1

CHF19.90