Fetva bashkëkohore dhe konsultime

CHF19.90

3 stok

Përmbajtja e Librit:

Pastërtia dhe ibadetet, Transaksionet ( Shitblerjet ), Ushqimi dhe pijet, Familja dhe mardhëniet bashkëshortore, Devijimet e të rinjëve dhe problemet e tyre etj.

Category:

Titulli: Fetva bashkëkohore dhe konsultime
Autorë:Prof. Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
Përkthyes: Abdurrahman Asllani
Recensoi: Mr. Ibadete Imeri
Redaktor profesional: Mr. Jeton Shasivari
Lektor: Dr. Vehbi Kadriu
Botues: ASR – Tetovë
Faqe: 376 faqe

Përmbajtja e Librit:

Pastërtia dhe ibadetet, Transaksionet ( Shitblerjet ), Ushqimi dhe pijet, Familja dhe mardhëniet bashkëshortore, Devijimet e të rinjëve dhe problemet e tyre etj.

Kategoritë

Fetva bashkëkohore dhe konsultime