Fetvatë – ahlak, edukim, probleme shoqërore

CHF18.00

18 stok

Të gjithë jemi të interesuar dhe duam të dimë për shumë çështje që na shqetësojnë. Disa çështje mundemi që ti parashtrojmë dhe të pyesim hoxhallarët nëpër xhami dhe e marrim përgjigjen. Ndodh që për disa arsye, të cilat janë të shumta nuk marrim përgjigje ose nuk jemi në gjendje që të pyesim, sidomos për çështje shoqërore dhe familjare. Morali dhe edukimi është i një rëndësie tepër të madhe dhe të gjithë e dëshirojmë. Ky libër të cilin ju mund ta keni në duar tani , është një ndihmëtar shumë i mirë dhe një orientues për ato vlera dhe norma shoqërore që ne i dëshirojmë. Edhe rënditja e temave na e bën të mundur që nëse nuk kemi kohë të lexojmë gjithë librin ne mund të shfletojmë dhe të lexojmë vetëm për ato çështje që jemi të interesuar. Lusim Allahun xh.xh. që të përfitoni sa më shumë dhe të jetë ky libër shkak për përmirësimin e moraleve dhe sjelljeve tona. Qofshin ato në rrafshin individual apo shoqëror.

Category:

Titulli: Fetvatë – ahlak, edukim, probleme shoqërore
Autor: Muhamed Salih el-Munexhid
Përktheu: Agim Avdiu
Lektor: Blerim Muhaxheri
Redaktor teknike: Muhamed Bajrami
Shtëpia botuese: Orienti
Botues: Muhamed Bajrami

Të gjithë jemi të interesuar dhe duam të dimë për shumë çështje që na shqetësojnë. Disa çështje mundemi që ti parashtrojmë dhe të pyesim hoxhallarët nëpër xhami dhe e marrim përgjigjen. Ndodh që për disa arsye, të cilat janë të shumta nuk marrim përgjigje ose nuk jemi në gjendje që të pyesim, sidomos për çështje shoqërore dhe familjare. Morali dhe edukimi është i një rëndësie tepër të madhe dhe të gjithë e dëshirojmë. Ky libër të cilin ju mund ta keni në duar tani , është një ndihmëtar shumë i mirë dhe një orientues për ato vlera dhe norma shoqërore që ne i dëshirojmë. Edhe rënditja e temave na e bën të mundur që nëse nuk kemi kohë të lexojmë gjithë librin ne mund të shfletojmë dhe të lexojmë vetëm për ato çështje që jemi të interesuar. Lusim Allahun xh.xh. që të përfitoni sa më shumë dhe të jetë ky libër shkak për përmirësimin e moraleve dhe sjelljeve tona. Qofshin ato në rrafshin individual apo shoqëror.

Kategoritë

Fetvatë – ahlak, edukim, probleme shoqërore