Fetvatë e dijetarëve të dy haremeve

CHF14.00

7 stok

Para jush u kemi prezantuar librin fetvatë e dijetarëve të dy Haremeve të cilat në realitet janë përzgjedhje prej numrit më të madh të fetvave. Dua të them, nga grumbullimi i shumtë i fetvave ua kemi zgjedhur disa nga lëmi të ndryshme, e posaçërisht nga lëmi i adhurimeve dhe nga ngjarjet e jetës së përditshme. por fetvatë sa janë të mbuluara me argumente burimore dhe të lidhura me realitetin në të cilët njerëzit jetojnë, ato janë  aq më me kompetencë dhe më me autoritet.

Category:

Titulli i librit: Fetvatë e dijetarëve të dy haremeve
Autor:Sad iben Abdullah el-Burejki
Perktheu: Agim Avdiu
Redaktor teknik:Muhamed Bajrami
Lektor: Blerim Muhaxheri
Boton: Orienti
Botues: Muhamed Bajrami

Para jush u kemi prezantuar librin fetvatë e dijetarëve të dy Haremeve të cilat në realitet janë përzgjedhje prej numrit më të madh të fetvave. Dua të them, nga grumbullimi i shumtë i fetvave ua kemi zgjedhur disa nga lëmi të ndryshme, e posaçërisht nga lëmi i adhurimeve dhe nga ngjarjet e jetës së përditshme. por fetvatë sa janë të mbuluara me argumente burimore dhe të lidhura me realitetin në të cilët njerëzit jetojnë, ato janë  aq më me kompetencë dhe më me autoritet.

Kategoritë

Fetvatë e dijetarëve të dy haremeve