POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Fikhu i Zekatit, Planprogrami i muslimanit të vogël

CHF3.00

2 stok

Në këtë libër në pika të shkurta shpjegohet zekati, rëndësi, vlera, qëllimi dhe qështje tjera që kanë të bëjnë me ketë farz të Allahut. Poashtu këtu shpjegohet edhe sadakatul fitri.

Titulli: Fikhu i Zekatit, Planprogrami i muslimanit të vogël
Autorë: Dr. Musli Verbani
Radhitja kompjuterike dhe kopertina: Mumin Shehu
Shtypi: Focus – Shkup

Në këtë libër në pika të shkurta shpjegohet zekati, rëndësi, vlera, qëllimi dhe qështje tjera që kanë të bëjnë me ketë farz të Allahut. Poashtu këtu shpjegohet edhe sadakatul fitri.

Kategoritë

Fikhu i Zekatit, Planprogrami i muslimanit të vogël