Fikhu Sira – Analizë e jetës së Profetit a.s.

CHF38.00

3 stok

Sa kohë ka kaluar nga jeta e tokës përpara shfaqjes së Muhamedit a.s.? Shumë shekuj sollën pasuri në përvojë dhe dituri. Gjithashtu shekujt inkurajuan rritjen e arteve dhe shkencave, filozofive dhe ideve. Pavarësishtë kësaj, kotësia u bë rregull dhe shumë kombe ranë pa e arritur pozitën, që aspiruan. Paganizmi i neveritshëm i shkatërroi dhe i bëri të bien në një humnerë të mjerueshme. Qenia njerëzore, të cilën Allahu e caktoi si mëkëmbësin e Tij superior në qiej dhe mbi tokë, u bë skllavi më i përpulur sesa gjëja më e ulët në kto vende.

Category:

Titulli : FIKHU SIRA – ANALIZË E JETËS SË PROFETIT A.S.
Autori : Muhamed GAZALI
Përktheu nga anglishtja : Marenglen MAÇKA
Redaktorë fetar: Ferid Piku
Boton: Shtëpia Botues “Furkan”, Shkup
Faqe 579
Viti i botimi 2011

Sa kohë ka kaluar nga jeta e tokës përpara shfaqjes së Muhamedit a.s.? Shumë shekuj sollën pasuri në përvojë dhe dituri. Gjithashtu shekujt inkurajuan rritjen e arteve dhe shkencave, filozofive dhe ideve. Pavarësishtë kësaj, kotësia u bë rregull dhe shumë kombe ranë pa e arritur pozitën, që aspiruan. Paganizmi i neveritshëm i shkatërroi dhe i bëri të bien në një humnerë të mjerueshme. Qenia njerëzore, të cilën Allahu e caktoi si mëkëmbësin e Tij superior në qiej dhe mbi tokë, u bë skllavi më i përpulur sesa gjëja më e ulët në kto vende.

Kategoritë

Fikhu Sira - Analizë e jetës së Profetit a.s.