Filmi Përpara dritës, DVD

CHF10.00

996 stok

Filmi për fëmijë i dubluar në gjuhën shqipe

Filmi për fëmijë i dubluar në gjuhën shqipe

Historia e mrekullive, zbulimi i mrekullueshëm i mirësisë së Zemzemit, Mrekullia e zbulimit të tij nga Abdul Mutalibi gjyshi i Profetit Muhamed, Mrekullia e ruajtjes së Abdullahut babait të Profetit Muhamed dhe së fundmi mrekullia e vitit të Elefantit ose e vitit të lindjes së Profetit Muhamed.

Kategoritë

Filmi Përpara dritës, DVD