Fjalë pas fjale për islamin dhe muslimanët

CHF24.00

2 stok

Shtëpia Botuese LOGOS-A lexuesit shqiptarë para vetes ia sjell librin “Fjalë pas Fjale” të studiuesit nga Kosova Nexhat Ibrahimi. Libri përmban tematika të ndryshme të cilët autori në mënyrë mjaft të qartë i zbërthen për lexuesit. Në libër autori flet për islamin në Evropë, për rrjedhat e islamit në Ballkan, islamofobinë dhe antisemitizmin, keqkuptimin e konceptit të xhihadit, dhe nevojën e të kuptuarit drejt të islamit si kusht për tejkalimin e sfidave me të cilët ballafaqohen myslimanët.

Category:

Titulli: Fjalë pas fjale për islamin dhe muslimanët
Autor: Nexhat Ibrahimi
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Shkëlzen Halimi
Redaktor artistik dhe disajini: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Biblioteka: Mendimi Islam
Botues: Logos – A
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Shtëpia Botuese LOGOS-A lexuesit shqiptarë para vetes ia sjell librin “Fjalë pas Fjale” të studiuesit nga Kosova Nexhat Ibrahimi. Libri përmban tematika të ndryshme të cilët autori në mënyrë mjaft të qartë i zbërthen për lexuesit. Në libër autori flet për islamin në Evropë, për rrjedhat e islamit në Ballkan, islamofobinë dhe antisemitizmin, keqkuptimin e konceptit të xhihadit, dhe nevojën e të kuptuarit drejt të islamit si kusht për tejkalimin e sfidave me të cilët ballafaqohen myslimanët.

Kategoritë

Fjalë pas fjale për islamin dhe muslimanët