POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Fjalë të urta krahinore

CHF6.00

S’ka stok

Fjalë të urta nga të gjitha krahinat Shqiptare. Marrë nga vëllimi Fjalë të urta të popullit shqiptar botim i vitit 1958.

Titulli: Fjalë të urta krahinore
Përgatiti për botim: Alba Janaqi
Përzgjodhi: Alba Janaqi
Kopertina: Studio EKD
Realizoi botimin: Ali Lleshi
Botuesi:  Reklama
Shtypi: Reklama
Faqe:  120

Fjalë të urta nga të gjitha krahinat Shqiptare. Marrë nga vëllimi Fjalë të urta të popullit shqiptar botim i vitit 1958.

Kategoritë

Fjalë të urta krahinore

CHF6.00