Fjalët elegante

CHF6.90

S’ka stok

Ky libër me shprehje të buta dhe sinjale të stërholluara, të cilin e kam shkruar në prozë, është veprimtari e zakonshme, e cila nuk pëmbledh gjëra të nivelti të ulët, libër të cilin e kam bërë mostër për atë se si duhet të duket këshilla, si dhe konkluzioni për fjalën përfundimtare libër i cili e prekë zemrën para veshit dhe për të cilin e lus Allahun e Madhërishëm që ta bëjë stimulues për dobi.

Titulli : Fjalët elegante
Autori: Ibnul Xheuzi
Përktheu: Fahrudin Rexhepi
Recensentë: Jusuf Hajrullahu
Lektor: Ermal Bega
Përgaditja kompjuterike: Besnik Hamiti
Shtypi: Shtypshkronja Aj Graf Matbaa
Botues: ArtBooks
Faqe: 175

Ky libër me shprehje të buta dhe sinjale të stërholluara, të cilin e kam shkruar në prozë, është veprimtari e zakonshme, e cila nuk pëmbledh gjëra të nivelti të ulët, libër të cilin e kam bërë mostër për atë se si duhet të duket këshilla, si dhe konkluzioni për fjalën përfundimtare libër i cili e prekë zemrën para veshit dhe për të cilin e lus Allahun e Madhërishëm që ta bëjë stimulues për dobi.

Kategoritë

Fjalët elegante

CHF6.90