Fjalor enciklopedik Islam

CHF69.00

S’ka stok

Logos-A nxori në dritë veprën voluminoze “FJALOR ENCIKLOPEDIK ISLAM” të studiuesit nga Kosova Nexhat Ibrahimi. Ky fjalor është rezultat i një punë shumëvjeçare që ndërmori autori. Në të ai ka radhitur rreth 3000 fjalë, gjë që e bën mjaft të dobishëm për ata të cilët duan të njihen ose të zgjerojnë njohuritë me termet dhe terminologjinë islame.

Category: Tags: , ,

Titulli: Fjalor enciklopedik Islam
Autori: Nexhat Ibrahimi
Botues: Logos-A
Biblioteka: Fjala
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Dr. Zeqirja Ibrahimi
Redaktor profesional: Ziber Lata
Redaktor gjuhësor: Arjan Koçi
Redaktor artistic & dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Shtypi: Focus Print – Shkup

Logos-A nxori në dritë veprën voluminoze “FJALOR ENCIKLOPEDIK ISLAM” të studiuesit nga Kosova Nexhat Ibrahimi. Ky fjalor është rezultat i një punë shumëvjeçare që ndërmori autori. Në të ai ka radhitur rreth 3000 fjalë, gjë që e bën mjaft të dobishëm për ata të cilët duan të njihen ose të zgjerojnë njohuritë me termet dhe terminologjinë islame.

Vepra “FJALOR ENCIKLOPEDIK ISLAM” e profesor Nexhat Ibrahimit është në vazhdën e përpjekjeve të tij për të afruar diskursin e shpalljes me perceptimin e njeriut të nënqiellit tonë. Ai përmes veprave dhe përkthimeve të bëra, e më drejtpërdrejt përmes fjalorit, mëton të paraqesë mundshmërinë e gjuhës fetare në nënqiellin shqiptar.

Kategoritë

Fjalor enciklopedik Islam

CHF69.00