Fjalori Pedagogjik

CHF13.90

S’ka stok

Sado mirë ta kemi përvetësuar një gjuhë të huaj, kur flasim, veçanërisht kur lexojmë, gjithnjë kemi nevojë dhe shfletojmë fjalorin për të gjetur ngjyresën e fjalës që nuk na shkon në atë kontekst. E njëjta dukuri ndeshet edhe te njerëzit e letrave që, herë pas here, hapin Fjalorin e Gjuhës së Sotme Shqipe për të shmangur mosnjohjen, ose dyshimin, lidhur me domethënien e fjalës që u intereson.

Titulli: Fjalori Pedagogjik
Autor: Dr. Xhevdet ZEKAJ, Prof.Dr. Kozma GRILLO
Redaktor shkencor: Prof.Dr. Kozma GRILLO, Prof. Dr. Vilson KURI
Redaktore letrare: Eriselda VRAPI

Sado mirë ta kemi përvetësuar një gjuhë të huaj, kur flasim, veçanërisht kur lexojmë, gjithnjë kemi nevojë dhe shfletojmë fjalorin për të gjetur ngjyresën e fjalës që nuk na shkon në atë kontekst. E njëjta dukuri ndeshet edhe te njerëzit e letrave që, herë pas here, hapin Fjalorin e Gjuhës së Sotme Shqipe për të shmangur mosnjohjen, ose dyshimin, lidhur me domethënien e fjalës që u intereson.

Për më tepër, nuk ka asnjë akademik në këtë planet, profesor apo doktor i shkencave, që në tavolinën e tij të punës nuk ka të paktën dy fjalorë të fushës së veprimtarisë së tij. E shfrytëzon fjalorin për të freskuar njohuritë për këtë apo atë nocion, duke mos rrënuar në kujtesën e tij. Edhe ajo ka nevojë të pushojë.

Pavarësisht nga pamja e jashtme, ne nuk po i bëjmë publicitet krijimit tonë, nuk po u joshim ta merrni dhe ta lexoni atë. Për
t’u bindur në sinqeritetin tonë, shtojmë se, në vendin tonë, fjalorin e parë me të njëjtën temë e ka botuar në vitet 80 studiuesi Shefik Osmani. Koha dikton ligjet e veta të pashkruara. Në këtë botim një vend të konsiderueshëm zënë shumë nocione që 30 vite më parë as që mund të përfytyroheshin. Përmendim midis tyre: Pluralizëm, deideologjizim, të drejtat e njeriut, kurrikulë, Karta e Bolonjës, marketing, konsensus, internet etj.

Kategoritë

Fjalori Pedagogjik

Fjalori Pedagogjik

CHF13.90