Forcoje besimin

CHF9.00

14 stok

Ezani na thirret ditën që lindëm, namazi na u fal atë ditë që vdiqëm, kjo tregon sa e shkurtë është kjo jetë, sa koha mes ezanit dhe një namazi.
Profeti Muhamed s.a.v.s. ka thënë: ’’Shembulli i kësaj bote në krahasim me botën tjetër, është si të fusësh gishtin në oqean dhe ta shohësh sa ujë ke marrë.’’ – Hadith.
‘’Jeto në këtë botë si një i huaj ose si një kalimtar’’ – Hadith.

Category: Tag:

Titulli: Forcoje besimin
Autor: Xhasim MUTAVA
Përktheu nga arabishtja: Elmaz FIDA
Lektor: Eglantin KURTI
Korrektor: Agim ABAZI
Përgatitja kompjuterike dhe kopertina: Jusuf SALIU
Botues: Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Ezani na thirret ditën që lindëm, namazi na u fal atë ditë që vdiqëm, kjo tregon sa e shkurtë është kjo jetë, sa koha mes ezanit dhe një namazi.
Profeti Muhamed s.a.v.s. ka thënë: ’’Shembulli i kësaj bote në krahasim me botën tjetër, është si të fusësh gishtin në oqean dhe ta shohësh sa ujë ke marrë.’’ – Hadith.
‘’Jeto në këtë botë si një i huaj ose si një kalimtar’’ – Hadith.

Përmbajtja e librit: ARSIMI NË PERËNDIM, BIBLIOTEKA, A e shihni ku kemi qenë dhe ku kemi përfunduar?, BORA DHE PASTRIMI NGA GJYNAHET, Çfarë do të thotë të të lahet zemra me ujë, borë dhe breshër?, Kur është parë bora në Meke për herë të parë?, A përmendet dëbora në Kur’an?, DËFRIMI DHE MUZIKA, Si e konceptonin shokët e Profetit s.a.v.s. dëfrimin dhe argëtimin?, Si dhe me çfarë dëfrehej i Dërguari i All-llahut?, A e dini sa pushojnë japonezët çdo vit?, DIALOG ME NJË PRIFT NE KISHË, DIALOG ME NJË PRIFT NË XHAMI, DUNJAJA, FAMILJE MUSLIMANE NË PERËNDIM, IDE TË MENÇURA RRETH FTESËS ISLAME, Thirrja në vendet perëndimore, INDUSTRIA E RELAKSIMIT DHE DËFRIMIT, Ne do të jemi një modeli më i mirë për të tjerët – atëherë kur të bashkojmë mes punës dhe besimit, JETA E VARRIT, MBROJTJA E AMBIENTIT, MË TREGO TREGUN, MENTALITETI SHKENCOR, MUSLIMANËT E RINJ, PASTRIMI I SHPIRTIT, Përse njeriu duhet ta pastrojë shpirtin?, RICIKLIMI, Natyra e mësimdhënies në këtë qendër, Një nga studentët e qendrës, SEKTARIZMI, SPORTI ËSHTË THIRRJE DHE JETË, TË FTOSH NË ISLAM ËSHTË ART, ZUHDI I VËRTETË, Atëherë, përse jetoi i varfër Profeti Muhammed s.s.v.s.?, etj……

Kategoritë

Forcoje besimin