Forma e namazit

CHF19.00

S’ka stok

Meqë nuk kam hasur në një libër të gjithanshëm që trajton këtë temë, e ndjeva veten të detyrruar të shkuaj një liber për vëllezirt e mi musliman që do të përmbledhe sa më shumë veçori të namazit të të Dërguarit, sal-lall-llahu aleji ve selam, nga tekbiri deri te teslimi, për dobinë e vëllezrve të mi musliman që dëshirojnë të pasojnë udhëzimin e të Dërguarit të tyre, sal-lallahu alejhi ve selam, në adhurimin e tyre, ashtu që do të ishte lehtë për çdokë që me të vërtetë e do të Dërguarin, sal-lallahu alejhi veselam, ta shrytzojë këtë libër, për ta permbushur urdhërin e tij, ’’Faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur.’’

Category:

Titulli: Forma e namazit
Autor: Nasiruddin Albani
Përktheu: Lulzim Imeri
Recensentë: Rafet Zaimi
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Botues: Sh.B. Nun

Meqë nuk kam hasur në një libër të gjithanshëm që trajton këtë temë, e ndjeva veten të detyrruar të shkuaj një liber për vëllezirt e mi musliman që do të përmbledhe sa më shumë veçori të namazit të të Dërguarit, sal-lall-llahu aleji ve selam, nga tekbiri deri te teslimi, për dobinë e vëllezrve të mi musliman që dëshirojnë të pasojnë udhëzimin e të Dërguarit të tyre, sal-lallahu alejhi ve selam, në adhurimin e tyre, ashtu që do të ishte lehtë për çdokë që me të vërtetë e do të Dërguarin, sal-lallahu alejhi veselam, ta shrytzojë këtë libër, për ta permbushur urdhërin e tij, ’’Faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur.’’

Kështu, mora përsipër këtë detyrë dhe hulumtova hadithe të rëndësishme prej burimeve të ndryshme të Hadithit, duke qenë libiri në duart tuaja rezultat përfundimtar i kësaj pune. E kushtëzova vetën se do të marrë vetëm ato hadithe që kanë sened autentik, në përputhje me parimet dhe me rregullat e shkencës se Hadithit.

Kategoritë

Forma e namazit

CHF19.00