Formimi i personalitetit te njeriut ne pikepamje Islame

CHF3.00

S’ka stok

Nga shumë çështje tjera e zgjodha ketë temë për të shtjelluar për këto dy shkaqe:

Category:

Titulli: Formimi i personalitetit te njeriut ne pikepamje Islame
Autorë: Abdulla Nasih Ulvani
Përktheu: Shaban Sulejmani
Recensent: Naser Ramadani
Lektor: Selajdin Shabani
Redaktor teknik: Abdurrahman Jashari
Botues: Sh. B. El-Kalem, Gostivar
Shtypi: Print Ism, Shkup

Nga shumë çështje tjera e zgjodha ketë temë për të shtjelluar për këto dy shkaqe:

1.Të njoftohen ata të cilët duan ta dinë se Islami ka pikëpamje të plotë dhe përfshirëse në formimin e personalitetit të njeriut dhe përsosjen e tij.

2.Ti stimulojë të rinjtë tanë kah formimi i saj me qëllim që ta ndjekin rrugën e drejtë dhe argumentet e prera dhe që të mund të veprojnë dukee realizuar atë qëllim aq sa është e mundur.

Kategoritë

Formimi i personalitetit te njeriut ne pikepamje Islame

CHF3.00