Fragmente nga jeta e tabi’inëve

CHF14.00

5 stok

Ja po hedhim hapat e para nëpër horizontet e librit “Fragmente nga jeta e tabi’inëve”. Brezi i cili jetoi në periudhën menjëherë pas Shpalljes dhe mësoi drejt-përdrejtë prej njerëzve, të cilët kaluan nëpër shkollën e parë të Islamit, shkollën e Muhamedit sal-lAllahu alej-hi ve sel-lem.

Category:

Titulli: Fragmente nga jeta e tabi’inëve
Titulli i origjinalit: Suverun min hajati tabi’in
Autori: Abdurrahman Ra’fat el-Basha
Përktheu nga boshnjakishtja : Muhamed Bajrami
Lekturoi: Agim Abazi
Redaktoi: Fatmir Baçi
Përgaditja kompjuterike dhe ballina: Muhamed Bajrami
Boton: Shtëpia Botuese “Orient”

Ja po hedhim hapat e para nëpër horizontet e librit “Fragmente nga jeta e tabi’inëve”. Brezi i cili jetoi në periudhën menjëherë pas Shpalljes dhe mësoi drejt-përdrejtë prej njerëzve, të cilët kaluan nëpër shkollën e parë të Islamit, shkollën e Muhamedit sal-lAllahu alej-hi ve sel-lem.

Prandaj ata janë një pamje e saktë e shokëve të të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alej-hi ve sel-lem, me imanin e skalitur thellë në zemrat e tyre, të ndritur lart mbi të mirat kalimtare të kësaj bote dhe të dorëzuar në arritjen e kënaqësisë së Allahut…

Si të tillë, ata ishin hallkë e fortë në zinxhirin, të cilin nëpërmjet tyre nga njëra anë lidh brezin e shokëve të Pejgamberit sal-lAllahu alej-hi ve sel-lem, nga ana tjetër brezin e imamëve të medh’hebeve dhe atyre që erdhën më vonë.

Kategoritë

Fragmente nga jeta e tabi'inëve