Fshehtësia e një martese të lumtur

CHF14.00

S’ka stok

Islami na mëson se martesa është “gjysma e fesë”. Për shkak se plotëson aq shume nevoja themelore të individit dhe shoqërisë, martesa shihet si një shtyllë prej guri në të cilën mbështet e tërë jeta muslimane.

Category:

Titulli: Fshehtësia e një martese të lumtur
Autor: Ruka’ja Waris Maksud
Boton: Klubi studentor
Për botuesin: Arben Idrizi
Redaktura Fetare: Sadullah Bajrami & Abdyl Fuga
Redaktor gjuhsorë: E. Bakollari
Kopertina: Doril Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Shtyp:Focus Print

Islami na mëson se martesa është “gjysma e fesë”. Për shkak se plotëson aq shume nevoja themelore të individit dhe shoqërisë, martesa shihet si një shtyllë prej guri në të cilën mbështet e tërë jeta muslimane.

“Dhe Ne krijuam prej çdo sendi dy lloje (mashkull e femër) që ju të përkujtoni (madhështinë e Zotit).” (Dharijat:49)

Jeta moderne permban mbi vete aq shtypje dhe sprova saqe do te mund ta shkaterronin edhe lidhjen me te qendrueshme. Me shume se kurre me pare, sot paraqitet nevoja per te menduar me kujdes rreth mekanizmave qe do t’u ndihmonin bashkeshorteve dhe bashkeshorteve te jetojne se bashku dhe te respektojne te drejtat e njeri-tjetrit.

Ky liber qe lexohet lehte, e udhezon lexuesin permes ajeteve te Kuranit dhe Hadithit, diskuton per problemet kryesore shoqerore, emocionale dhe seksuale qe mund te kene ndikim ne nje lidhje dhe sugjeron shume menyra praktike si do te mund te ishin zgjidhur.

Kategoritë

Fshehtësia e një martese të lumtur

CHF14.00