Fshehtësia e vërtetë

CHF12.90

5 stok

Si qenie njerëzore, ne të gjithë dëshirojmë lumturi, shëndet të mirë dhe qetësi të mendjes. Si musliman, ne përpiqemi të jetojmë në pajtim me besimet tona islame, me qëllim të arritjes së kënaqësisë së Allahut dhe arritjes së Xhenetit në botën tjetër. Mirëpo, shtrohet pyetja, cila është qasja jonë ndaj realizimit të këtyre orvatjeve?

Titulli: Fshehtësia e vërtetë
Titulli i origjinalit: The True Secret
Autor: Dr. Amira Ajad
Përktheu: Driton Maxhuni
Redaktor fetar: Valbone Bytyqi
Redaktor gjuhësor: Mr. Abdurrahim Maxhuni
Kopertina: Dorlir Kraja
Boton: SH.B. Fjala e Bukur

Si qenie njerëzore, ne të gjithë dëshirojmë lumturi, shëndet të mirë dhe qetësi të mendjes. Si musliman, ne përpiqemi të jetojmë në pajtim me besimet tona islame, me qëllim të arritjes së kënaqësisë së Allahut dhe arritjes së Xhenetit në botën tjetër. Mirëpo, shtrohet pyetja, cila është qasja jonë ndaj realizimit të këtyre orvatjeve?

Fshehtësia e vërtetë ofron sugjerime praktike dhe të hap pas hapshme që çdokush mund t’i përdor për ta vlerësuar situatën e tij të tanishme dhe për të filluar ndryshimet në besimet dhe veprat, duke punuar me sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Shembujt, sqarimet dhe rekomandimet janë në pajtim me mësimet autentike islame. Ne e dimë se çdo gjë ndodh me caktimi e Allahut dhe bindja në këtë na jep siguri dhe qetësi të mendjes, mirëpo ne përsëri jemi përgjegjës për veprimet tona.

“Allahu nuk e prish gjendjen e një populli (nuk ua largon të mirat) përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre.” (Kur’an, 13:11)

Hape mendjen dhe zemrën tënde, bëj qëllim tëndin kënaqjen e Allahut, pastaj hape këtë libër dhe fillo.

Kategoritë

Fshehtësia e vërtetë