Fundi i botës, shenjat e vogla dhe të mëdha të Kijametit

CHF21.00

1 stok

Në kohën e sotme, çdo kush ka mbetur i hutuar duke parë nëpër biblioteka dhe faqe interneti mendime e shpifje nga më të ndryshmet për ndodhitë e së ardhmes. Ata që kanë nxjerrë lloj-lloj pretendimesh, mbështeten gjoja, në ajete dhe hadithe, të cilat tregojnë për ngjarjet që do të vijnë dhe që lidhen me shenjat e Kijametit. Në këtë libër sqarohen dhe shpjegohen shenjat e Kiametit, domëthënia dhe kuptimi i tyre.

Titulli: Fundi i botës, shenjat e vogla dhe të mëdha të Kijametit
Titulli origjinal: Nihajetu el-alem
Autori: Dr. Muhamed El-Arifi
Përktheu: Naim Karaj
Redaktoi: Klodian Zaimi
Faqosja: Abdullah Zunallari
Boton: Qendra “TEUHIDI”

Në kohën e sotme, çdo kush ka mbetur i hutuar duke parë nëpër biblioteka dhe faqe interneti mendime e shpifje nga më të ndryshmet për ndodhitë e së ardhmes. Ata që kanë nxjerrë lloj-lloj pretendimesh, mbështeten gjoja, në ajete dhe hadithe, të cilat tregojnë për ngjarjet që do të vijnë dhe që lidhen me shenjat e Kijametit. Në këtë libër sqarohen dhe shpjegohen shenjat e Kiametit, domëthënia dhe kuptimi i tyre.

Përmbajtja e librit: Rregulla për të kuptuarit dhe të vepruarit me shenjat e Kijametit, Mjaftueshmëria e teksteve të Kur’anit dhe Sunetit të saktë për argumentim, Shenjat e vogla, Shenjat që kanë ndodhur, Shenja të cilan nuk kanë ndodhur akoma, Shenjat e vogla të Kijametit, Dërgimi i Profetit tonë, Muhamedit a.s., Vdekja e Pejgamberit Muhamed s.a., Çarja e Hënës, Vdekja e Sahabëve të nderuar, Çlirimi i Bejtul Makdis – Shtëpisë së Shenjtë dhe Kudsit, Shfaqja e epidemisë së murtajës, Shfaqja e sprovave të shumëllojshme, Shfaqja e kanaleve satelitore, Lajmërimi i Pejgamberit a.s. për betejën e Safinit, Shfaqja e Khauarixhëve, Paraqitja e gënjeshtarëve të cilët pretendojnë profecinë, Përhapja e rendit dhe sigurisë, Shfaqja e zjarrit të Hixhazit, Luftimi i Turqve,  Paraqitja e mizorëve që do t’i rrahin njerëzit me kamxhik, Vrasjet e shumta, Humbja e amanetit dhe ngritja e tij prej zemrave të njerëzve, Ndjekja e traditave të popujve të mëparshëm, Robëresha do të lindë zonjën e saj, Paraqitja e grave të veshura të zhveshura – lakuriqësia te gratë, Barinjtë e varfër këmbëzbathur garojnë në ndërtimin e banesave të larta, Selami do të jetë vetëm për atë që njeh, Përhapja e tregtisë, etj..

Kategoritë

Fundi i botës, shenjat e vogla dhe të mëdha të Kijametit