Fuqia e besimit

CHF11.90

16 stok

Dhuratë për përsosmërinë e shpirtit është paqja dhe lumturia absolute në të dy botët. Për ta arritur sukses në këtë rrugë te shenjtë – kërkohet besim, dashuri, vullnet dhe përpjekje. Shumë njerëz ndalen, devijojnë, kurse të lodhurit heqin dorë që në fillim, mirëpo shumë prej tyre ecin me guxim drejt qëllimit të tyre.

Category: Tags: , ,

Titulli: Fuqia e besimit
Titulli i origjinalit: Snagom vjere do savršenstva duše
Autor: Munir Gavrankapetanoviq
Përkthyes: Mehmet Halimi
Redaktor: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Dhuratë për përsosmërinë e shpirtit është paqja dhe lumturia absolute në të dy botët. Për ta arritur sukses në këtë rrugë te shenjtë – kërkohet besim, dashuri, vullnet dhe përpjekje. Shumë njerëz ndalen, devijojnë, kurse të lodhurit heqin dorë që në fillim, mirëpo shumë prej tyre ecin me guxim drejt qëllimit të tyre.

Në çdo njeri është mbjellë thellë përpjekje për realizimin e vlerave gjithënjerëzore. Islami, për t’i realizuar këto synime njerëzore, ne mënyrë te natyrshme dëshmoi rrugën e qarte drejtë arritjes se virtyteve me të bukura, duke ndriçuar qëllimin gjendet ne krye të kësaj rruge përsosmërinë e shpirtit.

Dhuratë për përsosmërinë e shpirtit është paqja dhe lumturia absolute ne të dy botet. Për të arritur sukses ne këtë rruge të shenjte kërkohet besim, dashuri, vullnet dhe përpjekje. Shume njerëz ndalen, devijojnë, kurse të lodhurit heqin dore që ne fillim, mirëpo shumë prei tyre ecin me guxim drejt qëllimit te tyre.

Kategoritë

Fuqia e besimit