Fuqia e dashurisë dhe e faljes

CHF6.00

S’ka stok

Dashuria çon drejt suksesit. Përse duhet të falim dhe të jemi tolerantë? Si të lirohemi prej ndjennave dhe emocioneve negative? Përse dhe në çfarë mënyre duhet të lirohemi nga përvoja negative nga përvoja negative nga e kaluara? Si ta përdorim si duhet energjinë pozitive? Si ti duam të tjerët dhe të jetojmë në mënyrë të drejtë? Përse dashuria ndaj të tjerëve është shumë e rëndësishme në jetën tonë? Për këto dhe shumë qështje tjera mund ti gjeni përgjigjet në këtë libër.

Titulli: Fuqia e dashurisë dhe e faljes
Autor: Prof. Dr. Ibrahim Elfiky
Përktheu: Agim Avdiu
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor profesional: Metush Mehmedi, Jusuf Hajrullahu
Redaktor gjuhësor: Redaksia Nun
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Për botuesin: Bekir Halimi
Botues: Sh. B. Nun

Dashuria çon drejt suksesit. Përse duhet të falim dhe të jemi tolerantë? Si të lirohemi prej ndjennave dhe emocioneve negative? Përse dhe në çfarë mënyre duhet të lirohemi nga përvoja negative nga përvoja negative nga e kaluara? Si ta përdorim si duhet energjinë pozitive? Si ti duam të tjerët dhe të jetojmë në mënyrë të drejtë? Përse dashuria ndaj të tjerëve është shumë e rëndësishme në jetën tonë? Për këto dhe shumë qështje tjera mund ti gjeni përgjigjet në këtë libër.

Kategoritë

Fuqia e dashurisë dhe e faljes

CHF6.00