Fuqia e vetëkontrollit

CHF8.90

5 stok

Shumë njerëz nuk mund të kontrollohen dhe kacafyten me tjerët, shpesh edhe me më të dashurit, prindërit, vëllezërit, motrat, bashkëshortët dhe bashkëshortet. Këtu do të përmendim disa prej shkaqeve që shkaktojnë zemërimin, dhe mënyrat si t’a mbizotërojmë zemërimin duke kontrolluar veten sipas mësimeve të Kur’anit dhe Sunnetit.

Titulli: Fuqia e vetëkontrollit
Autor: Dr. Ibrahim el Fekij
Përkthyes: Mr. Artan Musliu
Redaktor profesional: Mr. Lulzim Beqiri
Redaktor gjuhësor: Zymer Mehani
Kopertina: Dorlir Kraja
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Shumë njerëz nuk mund të kontrollohen dhe kacafyten me tjerët, shpesh edhe me më të dashurit, prindërit, vëllezërit, motrat, bashkëshortët dhe bashkëshortet. Këtu do të përmendim disa prej shkaqeve që shkaktojnë zemërimin, dhe mënyrat si t’a mbizotërojmë zemërimin duke kontrolluar veten sipas mësimeve të Kur’anit dhe Sunnetit.

Kur Allahu i madhërishëm e krijoi njerëzimin, Ai krijoi shumë emocione dhe dëshira Brenda secilit individ të cilat ne i quajmë instinkte njerëzore. Ato përfshijnë cilësitë pozitive, siç është vlerësimi i të vërtetës dhe praktikimi i saj, dashuria dhe empatia, nevojat e pastra fiziologjike, siç janë etja, uria dhe nevojat seksuale. Këtu janë të inkorporuar edhe disa ndjenja negative siç janë zemërimi, urrejtja të cilat rezultojnë me dhunë dhe depresion.

Kategoritë

Fuqia e vetëkontrollit