Furnizimi për ahiret, në bazë të udhëzimit të krijesës më të mirë Pejgamberit, s.a.v.s. – Version i shkurtuar 

CHF25.00

14 stok

Ky version i shkurtuar ka përmbledhjen e gjërave dhe praktikave më kryesore.

Titulli: Furnizimi për ahiret, në bazë të udhëzimit të krijesës më të mirë Pejgamberit, s.a.v.s. – Version i shkurtuar
Titulli në origjinal: Muhtesar Zadil me’adi fi hedji hajril ibadi
Autori: Ibën Kajjim el Xheuzije
Përktheu: Grup përkthyesish
Recensoi dhe krahasoi me origjinalin: Ali Shaban Tanusha
Lektura: Gjylsime Zenuni – Jashari
Redaktor teknik dhe faqosës: Sedat Ramadani
Botoi: Mektebi i Gostivarit Bamirësia.

Të gjithë ne mundohemi që ne praktikat tonë të përditshme dhe sidomos ato të adhurimit, të imitojmë Pejgamberin s.a.v.s. Ky libër vjen në një përmbledhje të mrekullueshme të të gjitha praktikave të Pejgamberit tonë të dashur. Versioni origjinal është me dy vëllime. Ky version i shkurtuar ka përmbledhjen e gjërave dhe praktikave më kryesore. Është tepër i lehtë edhe për tu lexuar dhe temat janë të rënditura shumë mirë. Shpresojmë që të kemi dobi nga ky libër.

Kategoritë

Furnizimi për ahiret, në bazë të udhëzimit të krijesës më të mirë Pejgamberit, s.a.v.s. - Version i shkurtuar