Furtuna

CHF4.00

9 stok

Përmes rrëfimeve të bukura e me gjuhë të lehtë të autorit, të vegjëlve u ofrohen shumë ngjarje të historisë islame që besojmë se do ta përmbushin kërshërin e fëmijëve, por edhe do t’u mundësojnë ta mësojnë historinë e pasur e të lavdishme të Pejgamberëve të Allahut. Në këtë broshurë tregohet historia e Hudit a.s.

Titulli: Furtuna
Autor: Ebu El-Hasen En-Nedevi
Botues: Logos – A

Përmes rrëfimeve të bukura e me gjuhë të lehtë të autorit, të vegjëlve u ofrohen shumë ngjarje të historisë islame që besojmë se do ta përmbushin kërshërin e fëmijëve, por edhe do t’u mundësojnë ta mësojnë historinë e pasur e të lavdishme të Pejgamberëve të Allahut. Në këtë broshurë tregohet historia e Hudit a.s.

Kategoritë