Gëte dhe Islami

CHF24.90

2 stok

Madhështia e njeriut të shkencës, kulturës dhe çfarëdolloj lëmi tjetër intelektual qëndron tek të perceptuarit e nevojës për të besuar në një Zot dhe të njohurit të Tij. Shkrimtari gjerman, Johan Volfang fon Gëte, ka shprehur me modestinë e një njeriu të shquar, dashurinë e tij ndaj Allahut dhe besimin e sinqertë në fenë Islame.

Titulli: Gëte dhe Islami
Autorë: Katarina Mommsen
Përkthyes: Agim Avdiu
Për botuesin: Bekir Halimi
Redaktor fetar: Agim Bekiri, Enver Azizi
Redaktor gjuhësor dhe profesional: Edvin Cami
Kopertina: Suhejb Xhemaili
Botues: Sh. B. Nun

Madhështia e njeriut të shkencës, kulturës dhe çfarëdolloj lëmi tjetër intelektual qëndron tek të perceptuarit e nevojës për të besuar në një Zot dhe të njohurit të Tij. Shkrimtari gjerman, Johan Volfang fon Gëte, ka shprehur me modestinë e një njeriu të shquar, dashurinë e tij ndaj Allahut dhe besimin e sinqertë në fenë Islame.

Kategoritë

Gëte dhe Islami